Hospic

Strokovni razvoj

Ob stiku z minljivostjo, umiranjem in žalovanjem, lahko doživimo široko paleto občutkov, kot so jeza, strah in nemoč. Ko se pri svojem delu srečujemo z umirajočimi, kronično bolnimi, njihovimi svojci ali žalujočimi, se pogosto znajdemo v stiski, saj moramo slediti strokovnim smernicam, usmeritvam nadrejenih, pa tudi lastnim občutkom in potrebam bolnika ali žalujočega.
Izkustvena izobraževanja so namenjena odkrivanju odnosa do življenja, minljivosti, žalovanja in čutenja, hkrati pa ponudijo vpogled v najpomembnejše izzive in rešitve, ki se pojavijo pri delu z ranljivimi skupinami umirajočih in žalujočih oseb. Izobraževanja nudijo tudi varno okolje za izmenjavo izkušenj in dilem.

VABLJENI K OGLEDU IZKUSTVENIH IZOBRAŽEVANJ
ZA STROKOVNI RAZVOJ

Kako se znajti v stiskah paliativne oskrbe?

Razumeti žalovanje

Čuječna prisotnost

Življenje, močnejše od smrti

Soočanje s smrtjo na delovnem mestu

Žalovanje otrok in mladostnikov in kako ravnati ob izgubi

Zgodbe iz naše skupnosti

Izkušnje udeležencev strokovnih izobraževanj

»Menim, da bi ta predavanja nujno bila del izobraževanja medic.sester in zdravnikov. Z žalostjo opazujem mlade sestre ter specializante polne teoretičnega znanja, kako ne znajo pristopa k umirajočemu in ne znajo upravljati svojega ega. Rada bi, da bi te delavnice oz. srečanja bile bolj pogoste. Še enkrat HVALA.«

Udeleženka izk. izobr. v Ljubljani

»Skozi to predavanje bi morala vsa stroka, ker se izkustvenega načina ne da pojasniti, odpredavati... ampak ga je potrebno čutiti in doživeti.«

Udeleženka izk. izobraževanja

»Vsem zaposlenim v zdr. timu bi svetovala tovrstne delavnice, saj smo velikokrat v situaciji, kjer ob umirajočem bolniku in pri njegovih svojcih ne znamo odreagirati.«

Udeleženka izk. izobr. v Ljubljani

»Priporočila za ostale sodelavke, da se vključijo: da bi se naučile poslušati in zaznati stisko, ter jo obravnavati. Da je človeško priznati poraz, strah in ne moreš izklopiti službe, ko greš domov. Da bi bile osebno bolj zrele. Da ne bi dajale priponk osebi, ki prizna čustva na glas. Ker je dobro za življenje.«

Udeleženka izk. izobraževanja

»Sodelavcem bi priporočala obisk takih seminarjev, ker je smrt in umiranje in žalovanje še vedno tabu tema, oz. se o tem ne govori in vzbuja veliko mero strahu tudi med zdravst. delavci.«

Udeleženka izk. izobraževanja

»To izobraževanje bi priporočala drugim sodelavcem zaradi tega, ker se iz njega lahko veliko naučimo o samem sebi, o bližini drugih, o pacientih, kako doživljajo bolezen in proces umiranja in pri svojem delu lahko vsa znanja uspešno uporabimo.«

Udeleženka izk. izobraževanja