Hospic

KAKO DELUJEMO

Poslanstvo

Naše poslanstvo je z vso subtilnostjo prisluhniti fizičnim, psihosocialnim in duhovnim potrebam umirajočih bolnikov in njihovih svojcev, lajšanje trpljenja, podpiranje v njihovi osebni preobrazbi in doseganju želene kakovosti življenja z zagotavljanjem celostne sočutne oskrbe, vzgoje in zagovorništvom vsakega, ki si bo izbral živeti do konca v domačem ali domu podobnem okolju.

Vizija

Naša vizija je svet, v katerem posamezniki in družine, ki se soočajo s procesom umiranja, smrtjo in žalovanjem, izkušajo najboljše, kar jim človeštvo lahko nudi. Hudo bolnim bomo omogočili, da zadnje obdobje življenja preživijo v potrditvi, da njihovo življenje ni bilo zaman, v harmoniji s samim seboj in svojimi bližnjimi. Z izvajanjem različnih oblik izobraževanj in publicistične dejavnosti bomo ustvarjali pogoje, ki povzročajo družbene spremembe odnosa do smrti in umiranja, ki zajema naraven krog življenja in smrti, ter izboljšanje kakovosti oskrbe v procesu umiranja in žalovanja. V tem duhu bomo v Slovenskem društvu hospic širili krog svojega delovanja preko novih območnih odborov regijsko in povezovanju že obstoječih v sočutno skupnost in v naši osnovni dejavnosti igrali vse bolj vidno in družbeno aktivno vlogo.

Načela

Programi Slovenskega društva hospic temeljijo na sledečih načelih: