KAKO POSTANEM PROSTOVOLJEC

S programom usposabljamo prostovoljce, da postanejo del multidisciplinarnega tima hospica, ki s strokovnimi delavci bolnim in njihovim svojcem nudijo sočutje, podporo in pomoč pri soočanju in sprejemanju težke življenjske situacije.

Prostovoljci prinašajo novo razsežnost v spremljanju umirajočih, saj lahko s svojo prisotnostjo, posluhom in pravo bližino, bolnim obogatijo preostali čas življenja.

Prostovoljci Slovenskega društva Hospic so čustveno uravnoteženi ljudje različnih starosti in različnih poklicev, ki so polnoletni, sami niso hudo bolni ali v akutnem žalovanju in so opravili predhodno 36 urno začetno šolanje.

S spremljanjem prostovoljci prinašajo novo razsežnost v življenje umirajočega, ter pripomorejo k celoviti in edinstveni oskrbi tako obolelega kot njegovega ožjega družinskega oziroma širšega socialnega kroga. Prostovoljci vzpostavljajo vezi z bolnikom in njegovimi svojci ali bližnjimi ter pripomorejo k tenkočutnemu sporazumevanju med njimi. S poudarjeno prisotnostjo, posluhom in pravo bližino lahko bolnim obogatijo preostali čas življenja.


Razvoj programov je prostovoljcem omogočil izobraževanje in izvajanje aktivnosti tudi v programu žalovanja odraslih, otrok in mladostnikov.


Poleg te izrazito človeške dimenzije pa spremljanje hudo bolnih ljudi nudi tudi priložnost za osebni razvoj slehernega, ki se s tem procesom srečuje. Prek medosebnih odnosov ter kontinuiranem šolanjem v hospicu kot prostovoljci hospica dobimo priložnost spoznati samega sebe. Bližina v procesih zaključevanja življenja prinaša duhovno rast in prepoznavanje lastnih vrednot. Doprinos k polnemu življenju ljudi, ki se poslavljajo pa daje občutek polnosti tudi spremljevalcem.


Dr. Manca Košir, »Ko sem se pred dvema letoma upokojila, sem odšla na šolanje za prostovoljko hospica. Pred tem in do danes sem spremljala že kar veliko umirajočih, še več žalujočih. Vem, kaj pomeni imeti privilegij spremljanja hudo bolnega, ki odhaja v druga razsežja – biti, samo biti prisotna z njim v tem svetem prostoru in obdarjenem času, ki ga ustvarja izdih in skrivnosten Dih … Zato sem prostovoljka hospica. Ker je to moja bližnjica na poti k sebi in drugim. Moj poklon čudežu Življenja. In moja hvaležnost za Ljubezen, ki vse prežema« (Glasilo Hospic, 2008).

Vabimo vas, da postanete del tima Slovenskega društva Hospic tudi vi in s tem postanete kamenček v mozaiku plemenitega človeškega poslanstva. Na šolanje se lahko prijavite:

Gosposvetska ulica 9,
1000 Ljubljana

Naloge prostovoljca

Obsegajo številna laična opravila, ki jih izvajajo v soglasju z bolnikom in svojci: pogovor, spremstvo bolnika; branje; prisotnost pri bolniku, ko so družinski člani po opravkih; pomoč pri osebni negi; pomoč pri hoji, hranjenju… Prostovoljci prinašajo svetle trenutke in ljubezen v življenje ljudi. Njihova pomoč pa ni nujno vezana le na bolnika, ampak je dobrodošla tudi pri opravilih, ki so povezana z organizacijo različnih prireditev, administrativno tehničnimi opravili, prevajanjem literature, nabiranjem sredstev za delovanje društva in drugem. Delo prostovoljca vodijo in usmerjajo strokovni delavci hospica.

Kje deluje prostovoljec?

Obsegajo številna laična opravila, ki jih izvajajo v soglasju z bolnikom in svojci: pogovor, spremstvo bolnika; branje; prisotnost pri bolniku, ko so družinski člani po opravkih; pomoč pri osebni negi; pomoč pri hoji, hranjenju… Prostovoljci prinašajo svetle trenutke in ljubezen v življenje ljudi. Njihova pomoč pa ni nujno vezana le na bolnika, ampak je dobrodošla tudi pri opravilih, ki so povezana z organizacijo različnih prireditev, administrativno tehničnimi opravili, prevajanjem literature, nabiranjem sredstev za delovanje društva in drugem. Delo prostovoljca vodijo in usmerjajo strokovni delavci hospica.

“Zato sem prostovoljka hospica. Ker je to moja bližnjica na poti k sebi in drugim. Moj poklon čudežu Življenja. In moja hvaležnost za Ljubezen, ki vse prežema.”

– Manca Košir