Hospic

KAKO SMO ORGANIZIRANI

Območni odbori so organizacijske enote društva (podružnice), ki sledijo viziji in poslanstvu društva. S pomočjo zaposlenih strokovnih delavcev in prostovoljcev ter v okviru lastnih timov v povezavi z drugimi inštitucijami izvajajo dejavnosti vseh petih programov društva: s podporo usposobljenih prostovoljcev spremljajo bolnike na domovih, so v oporo svojcem tudi po izgubi bližnje osebe v procesu žalovanja, v interesu javnosti predstavljajo poslanstvo slovenskega hospica. Z organizacijo številnih predavanj in javnih dogodkov osveščajo slovensko družbo o temah minljivosti, staranja, smrti ter žalovanja.

UPRAVA DRUŠTVA

Kontakt društva

E-pošta: info@hospic.si
Tel.: 01/24 44 493*

Finance in IKT

Tina Štupar
E-pošta:
tina.stupar@hospic.si
Tel.: 031 475 904

Kadrovska služba

Lea Vodišek
E-pošta:
lea.vodisek@hospic.si
Tel.: 051 442 552

Raziskave in razvoj

Martin Robnik
E-pošta:
martina.robnik@hospic.si
Tel.: 070 877 944

Predsednica

Renata J. Roban
E-pošta:
renata.roban@hospic.si
Tel.: 051 416 420

* cenjene uporabnike obveščamo, da je št. namenjena zlasti upravnim zadevam in vljudno naprošamo, da se v stiski obračate na tel. številke odbora v vaši regiji (klik na spodnji gumb) ali klik z miško na posamezno rokico na zemljevidu na dnu te strani.

VODJE PROGRAMOV

Hospic Spremljanje

Alenka Križnik
E-pošta: spremljanje@hospic.si
Tel.: 051 426 578

Žalovanje odraslih

Tamara Zemlič Radović
E-pošta:
zalovanje.odraslih@hospic.si, zalovanje@hospic.si
Tel.: 051 419 558

Žalovanje otrok in mladostnikov

Miha Zimšek
E-pošta: zalovanje.otrok@hospic.si
Tel.: 051 415 448

Detabuizacija smrti

Anamari Slokan
E-pošta:
detabuizacija@hospic.si
Tel.: 041 795 363

Prostovoljstvo

Andreja Cilenšek
E-pošta:
prostovoljstvo@hospic.si
Tel.: 051 442 636

KONCESIJSKA DEJAVNOST

Mestna občina Maribor

Območni odbor Maribor, Partizanska cesta 15, 2000 Maribor
Nada Kustek, dipl.m.s.

E-pošta: oskrba2.mb@hospic.si
Tel.: 051 658 854

Vika Štekovič, dipl.m.s.
E-pošta:
oskrba.mb@hospic.si
Tel.: 051 413 634

Zemljevid

OBMOČNI ODBORI

*Za pomikanje po zemljevidu uporabite dva prsta