Hospic


PROJEKT IMROHospic pristop za razbremenitev delovno aktivnih moških in žensk, ki skrbijo za bolne in umirajoče svojce

Trajanje projekta: julij 2022 – april 2024

Projekt IMRO sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma 2014-2021 v višini 499.740,00 €
Namen projekta je razbremenitev delovno aktivnih moških in žensk, ki opravljajo vlogo neformalnega oskrbovalca ostarelega, kronično bolnega oz. umirajočega družinskega člana v različnih okoljih.

DOGODKI IN NOVICE

Slovensko društvo Hospic v sodelovanju s projektnimi partnerji v okviru projekta IMRO pripravlja različne dogodke in podporne ter razbremenilne aktivnosti, ki so namenjene vsem delovno aktivnim moškim in ženskam, ki skrbijo za kronično bolnega, umirajočega ali ostarelega družinskega člana ter vsem tistim, ki se z boleznijo ali procesom staranja soočajo sami.

Delavnica Sočutna nega bolnika v domačem okolju 13.6.2023

Na praktično naravnani delavnici bomo spoznavali različne tehnike in metode pri negi bolnika na domu v različnih obdobjih bolezni, podali številne praktične nasvete in informacije s področja osebne higiene, prehranjevanja, pitja, gibanja, ustrezne lege v postelji ter pomena sočutnega pristopa k negi bolnika. Predstavili bomo medicinsko tehnične pripomočke, njihovo uporabo in ostale drobne terapevtske pripomočke …

PREBERI VEČ

Tretmaji limfne drenaže

V okviru projekta IMRO dva dni v tednu namenjamo izvedbi tretmajev limfne drenaže, ki so brezplačno na voljo za vse tiste, doma skrbite za kronično bolnega ali ostarelega družinskega člana ter tiste, ki se s kronično boleznijo soočate sami. Zakaj limfna drenaža? Ker pomaga zvišati raven energije, pospeši procese celične oksidacije in regeneracije, pomaga pri …

PREBERI VEČ

Delavnica Odkrivanje in negovanje notranje moči 31.5.2023

Na razbremenilno delavnico z naslovom “Odkrivanje in negovanje notranje moči” vabimo vse mladostnike, ki imajo izkušnjo skrbi za bolnega družinska člana ali svojca. Biti v vlogi mlade osebe, ki nudi oskrbo, pomoč in podporo družinskemu članu ali prijatelju ni enostavno. Zato želimo mladim neformalnim oskrbovalcem zagotoviti varen in podporen prostor, kjer boste lahko kakovostno preživeli …

PREBERI VEČ


Projektni partnerji

Občina Solčava                                                

Glavni cilj projekta IMRO

je razbremenitev delovno aktivnih moških in žensk, ki opravljajo vlogo neformalnega oskrbovalca ostarelega, kronično bolnega oz. umirajočega družinskega člana v različnih okoljih. Slovensko društvo Hospic (nosilec projekta) bo v sodelovanju s projektnimi partnerji uresničevanje cilja dosegel preko razvoja podpornih storitev, ki podpirajo usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja:

– razvoj programa delovanja integriranega modela oskrbe starejših,

– vzpostavitev modela integrirane oskrbe starejših v urbanem okolju,

– vzpostavitev integriranega modela oskrbe starejših v ruralnem okolju,

– izvedba študije o spremljanju razvoja dveh integriranih modelov skrbi za starejše,

– razvoj ukrepov v sklopu certifikata »Sočutno podjetje«.

  •  
0
Klicev v okviru klicnega centra "Dobro jutro, sosed"
0
Izvedenih aktivnosti za ciljne skupine v okviru programa integriranega modela skrbi za starejše
0
Izvedenih izobraževanj za ciljne skupine projekta
0
Izvedenih razbremenilnih aktivnosti za ciljne skupine v sodelovanju s šolami

Projekt naslavlja problematiko, s katero se zaradi staranja prebivalstva vse pogosteje srečujemo. Zahteve poklicnega življenja povzročajo stisko zaposlenim, ki so hkrati neformalni skrbniki hudo bolnega družinskega člana.

V Sloveniji starostno onemoglega, kronično bolnega ali invalidnega svojca tedensko oskrbuje okoli 200.000 družinskih članov. Neformalni oskrbovalci (tudi mladoletni) s svojim doprinosom k oskrbi starejših ljudi pomembno razbremenijo zdravstvene sisteme, v sistemu oskrbe pa so sami pogosto spregledan in ranljiv člen. Izpostavljeni so delovnim obremenitvam in pogosto nimajo dostopa do strokovne podpore in pomoči.

Ciljne skupine projekta:

* delovno aktivni moški in ženske (svojci umirajočih bolnikov in bolnikov z neozdravljivo kronično boleznijo, vključno z ranljivimi skupinami delovno aktivnih, ki so v ruralnem okolju bolj pojavne: kmečke ženske, mladi zaposleni, študenti, zaposleni v turizmu, kmetje);

* družinski člani aktivno zaposlenih (starejše osebe, ki potrebujejo podporo pri opravljanju vsakodnevnih nalog, neozdravljivo kronično bolni, umirajoče osebe);

* otroci, ki opravljajo vlogo neformalnih oskrbovalcev vsaj enega družinskega člana;

* prostovoljci iz lokalnega okolja;

* vodilni kader v podjetjih;

* strokovna javnost (odločevalci in koordinatorji paliativne ter dolgotrajne oskrbe).  

0
Izboljšani ukrepi
0
Usposobljenih oseb
0
Uporabnikov storitev
0
Udeležencev splošne javnosti
Vir fotografije: Mestna občina Ljubljana
Vir fotografije: arhiv Centra Rinka

Imate vprašanje o projektu ali pa potrebujete dodatne informacije? 

Pišite nam na e-naslov imro@hospic.si ali pa nas pokličite na telefonsko številko 041 365 731 ali 041 365 783.

 

Ta spletna podstran je nastala s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino te spletne podstrani je odgovorno izključno Slovensko društvo Hospic in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca programa Izobraževanje – krepitev človeških virov.

Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP predstavljata prispevek Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi.

Norveška prek Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP prispeva k zmanjšanju socialnih in gospodarskih razlik v Evropi ter h krepitvi bilateralnih odnosov z državami upravičenkami v srednji in južni Evropi ter ob Baltiku. Norveška tesno sodeluje z Evropsko unijo na podlagi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (EGP). Skupaj z drugima dvema državama donatoricama je v petih zaporednih obdobjih financiranja med letoma 1994 in 2014 prek finančnih mehanizmov zagotovila sredstva v višini 3,3 milijarde EUR.

Norveški finančni mehanizem, ki ga financira samo Norveška, je namenjen državam, ki so pristopile k Evropski uniji po letu 2003. Skupna višina sredstev v okviru Norveškega finančnega mehanizma v obdobju 2014–2021 znaša 1,25 milijarde EUR. Prednostna področja v tem obdobju so naslednja:

#1 inovacije, raziskave, izobraževanje in konkurenčnost;

#2 socialno vključevanje, zaposlovanje mladih in zmanjševanje revščine;

#3 okolje, energija, podnebne spremembe in nizkoogljično gospodarstvo;

#4 kultura, civilna družba, dobro upravljanje ter temeljne pravice in svoboščine;

#5 pravosodje in notranje zadeve.