Hospic

PALI - CARE si

Naziv projekta:

Krepitev celovite paliativne oskrbe v čezmejnih regijah Hrvaške in Slovenije

Vodja projekta: 

Županijska bolnišnica Čakovec

Partnerji v projektu: 

Dom zdravlja Čakovec, Slovensko društvo Hospic, Splošna bolnišnica Murska Sobota.

Opis:

Glavni cilj projekta je krepitev usposobljenosti strokovnjakov na področju paliativne oskrbe in vzpostavitev čezmejnega sodelovanja na področju izmenjave znanja in izkušenj s področja paliativne oskrbe preko oblikovanja skupnih trajnostnih rešitev za izboljšanje dostopa do paliativne oskrbe, v skrbi za uporabnike v čezmejnem prostoru.

 

Cilj bo dosežen z izvajanjem projektnih aktivnosti, ki so namensko zasnovane tako, da bodo k paliativni oskrbi pristopale bolj celostno in sistematično in so namenjene multiplikaciji v vse regije čezmejnega območja, tudi v druge regije EU.

 

Glavni rezultati, ki bodo doseženi, so:

  1. skupni akcijski načrt izvajanja storitev paliativne oskrbe na čezmejnem območju in protokoli kot enoten dokument za vzpostavitev in izboljšanje sistema paliativne oskrbe v posameznem zdravstvenem zavodu in/ali skupnosti na čezmejnem območju;
  2. skupno sodelovanje 4 institucij, katerih bogate izkušnje in strokovnost zaposlenih na tem področju so že pokazatelj, da bo izvedba projektnih aktivnosti zagotovila izboljšanje storitev paliativne oskrbe ne le v obmejnem prostoru, temveč tudi kot zagon za ureditev območja na nacionalni ravni in ravni EU;
  3. skupno izobraževalno pilotno gradivo izobraževalnih digitalnih gradiv o paliativni oskrbi za premostitev vrzeli med potrebnim znanjem pri izvajanju storitev v paliativni oskrbi in znanjem, pridobljenim na tem področju v formalnem izobraževanju zdravstvenih in drugih izvajalcev paliativne oskrbe.

Obdobje izvedbe: 1. 3. 2024. – 28. 2. 2026.

Program/Sklad: Interreg Slovenija – Hrvaška 2021. – 2027.

Vrednost: 860.074,08 EUR

Sredstva ESRR-a: 688.059,26 EUR

Več informacij o projektu:

http://www.si-hr.eu/2127/hr/projects-2/#approved 

DOGODKI IN NOVICE

Prvo srečanje partnerjev projekta PALI-CARE