Hospic

PALI - CARE hr

Naziv projekta:

Jačanje cjelovite palijativne skrbi u prekograničnim regijama Hrvatske i Slovenije

Voditelj projekta: 

Županijska bolnica Čakovec

Partneri na projektu: 

Dom zdravlja Čakovec, Slovensko društvo Hospic, Splošna bolnišnica Murska Sobota.

Opis:

Glavni cilj projekta je jačanje kapaciteta profesionalaca u području palijativne skrbi te uspostavljanje prekogranične suradnje u području razmjene znanja i iskustva u palijativnoj skrbi kroz izradu zajedničkih održivih rješenja poboljšanju pristupa palijativnoj skrbi korisnicima u prekograničnom području.

Cilj će se ostvariti kroz implementaciju projektnih aktivnosti koje su ciljano osmišljene kako bi se palijativnoj skrbi pristupilo na integriraniji i sustavniji način i koje su osmišljene da se mogu

multiplicirati u svim regijama na prekograničnom području, čak i na druge EU regije.

Glavni ishodi koji će se ostvariti su:

  1. zajednički akcijski plan za pružanje usluga u palijativnoj skrbi u prekograničnom području i

protokoli kao unificirani dokument za uspostavu i poboljšanje sustava palijativne skrbi u svakoj

zdravstvenoj ustanovi i/ili zajednici u prekograničnom području;

  1. zajedničko sudjelovanje 4 institucije čije neizmjerno iskustvo i stručnost djelatnika na ovom

području je već sama naznaka da će se provedbom projektnih aktivnosti zajamčiti poboljšanje usluge palijativne skrbi ne samo u pograničnom području već i kao zamah za uređenje područja na nacionalnim i EU razinama;

  1. zajednički edukativni pilot materijal edukativnih digitalnih materijala o palijativnoj skrbi kako bi se premostio jaz između potrebnih znanja u pružanju usluga u palijativnoj skrbi i znanja koja se o tom području dobivaju u formalnom obrazovanju zdravstvenih i ostalih dionika palijativne skrbi.

Razdoblje provedbe: 1. 3. 2024. – 28. 2. 2026.

Program/Fond: Interreg Slovenija – Hrvatska 2021. – 2027.

Vrijednost: 860.074,08 EUR

Sredstva EFRR-a: 688.059,26 EUR

Više informacija o projektu:

http://www.si-hr.eu/2127/hr/projects-2/#approved 

DOGAĐANJA I VIJESTI

prvi sastanak partnera na projektu PALI-CARE
Prvi sastanak partnera na projektu PALI-CARE
Uvodna konferencija PALI-CARE projekta 13.6.2024 u Ljubljani, Bezenškova ulica 1