Hospic


PROJEKT Z ROKO V ROKI

Nosilec projekta:

Slovensko društvo Hospic, območni odbor Dolenjska, Posavje in Bela krajina.

Ostali partnerji v projektu: 

Splošna bolnišnica Novo mesto, Razvojni center Novo mesto, Župnija Črnomelj.

Opis projekta in aktivnosti:

Bistvo projekta je detabuizacija smrti ter opolnomočenje posameznikov, ki se znajdejo v stiski lastne minljivosti ali minljivosti bližnjega. Z izvedbo LAST AID delavnic smo želeli odgovoriti na izzive medgeneracijske odtujenosti, osamljenostjo in izrinjenostjo starejših ter ostalih ranljivih skupin.

V sklopu projekta se izvede tudi prvič vikend delavnica za žalujoče mlade med 18. in 26. letom starosti, z namenom deljenja svojih občutkov in stisk v krogu svojih vrstnikov.

Za lažje razumevanje in soočanje z žalostjo smo oblikovali in natisnili knjižico Živeti z žalovanjem ter oblikovali dnevnik Levjesrčnik za punce in fante.

Cilji projekta:

Cilji LAST AID delavnic: detabuizacija smrti; osveščanje javnosti o možnostih in veščinah, s katerimi lahko bistveno izboljšamo kakovost zadnjega življenjskega obdobja; informiranje javnosti o že obstoječi mreži pomoči ter o tem, kar lahko storimo sami za izboljšanje kvalitete zadnjega obdobja življenja; samorefleksija ter izmenjava lastnih izkušenj.

Na vikend delavnici za žalujoče mlade med 18. in 26. letom starosti z organizacijo različnih dejavnosti in aktivnosti ustvarimo ustrezne pogoje zaupanja, bližine, izražanja in predelovanja žalosti. Glavni cilj je omogočiti mladim odraslim prepoznati proces žalovanja, ubesediti občutke, ki so se pojavili ob izgubi, jim omogočiti izkušnjo slišanosti in razumljenosti ter lažjo vključitev nazaj v družbo.

Glavni cilj izdelave podpornega gradiva za žalujoče je integracija izkušnje izgube posameznika preko razumevanja, poteka in izražanja žalosti.

Inovacija projekta:

Inovacija projekta je izvedba delavnic Last aid na območju LAS DBK, izvedba vikend delavnice za mlade žalujoče, knjižica Živeti z žalovanjem ter oblikovanje dnevnika Levjesrčnik-a za punce in fante.

Rezultati:

  • Izvedba 16 LAST AID International delavnic: prisotnost na delavnici prispeva k širjenju socialne mreže ter opolnomočenju z informacijami o praktičnih pristopih za višjo kakovost življenja v zadnjem življenjskem obdobju.
  • Vikend delavnica za mlade žalujoče med 18. in 26. letom: mladi udeleženci so skozi psihosocialne delavnice podprti v procesu žalovanja in se med seboj povezali; s tem se bodo lažje spopadli z integracijo v vsakodnevno življenje in ostale obveznosti. Tovrstne delavnice krepijo in  oblikujejo sočutne socialne mreže vrstnikov s podobnimi izkušnjami.
  • Izdelava gradiva za podporo žalujočim:
  • Oblikovanje in priprava za tisk Dnevnika Levjesrčnika za fante
  • Oblikovanje in priprava za tisk Dnevnika Levjesrčnika za punce
  • Izdelava in tisk knjižice »Živeti z žalovanjem«
  • Priprava promocijskega gradiva za izvajanje delavnic in vikenda za žalujoče mladostnike.

Izvajanje projekta: 2022-2023

Celotna vrednost projekta (z DDV): 15.152, 82 EUR

Celotna vrednost upravičenih stroškov (brez DDV): 14.829,62 EUR

Povezave:

Program evropske kohezijske politike v SLO: https://www.eu-skladi.si/

Način financiranja: naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESSR)