Hospic


Strokovni delavci

S področji umiranja, smrti, izgube in žalovanja se, še posebej kadar delujemo na področjih vzgoje in izobraževanja, socialnega varstva ali zdravstva, pogosto srečamo tudi pri svojem delu. Ob teh tematikah, ki so še vedno tabuizirane, se lahko kot strokovni delavci znajdemo v najrazličnejših stiskah, saj se srečujemo z različnimi vprašanji in dilemami.

Kako podpreti žalujočo osebo?
Kako podpreti družino, ki skrbi za neozdravljivo bolnega družinskega člana?
Kako žalujejo otroci?
Kako se pogovarjati s staršem, ki je izgubil partnerja/ko?
Kako bolniku sporočiti slabo novico?
Kako jo sporočiti njegovim svojcem?

V okviru naših programov strokovnim delavcem nudimo različne oblike podpore, z namenom opolnomočenja pri delu z neozdravljivo bolnimi osebami, njihovimi svojci ter žalujočimi. Na voljo je izdatna podpora žalujočim v delovnih organizacijah v osnovnih šolah, vrtcih, domovih za ostarele in drugih NVO ter v vseh skupinah, kjer zaposleni prihajajo v stik s smrtjo. Za te kolektive izvajamo prilagojeno strokovno podporo in izobraževanja za varno in učinkovito soočanje z izgubami na delovnem mestu.

Kdaj se lahko kot strokovni delavec obrnem na Slovensko društvo Hospic?

Za strokovne delavce oziroma kolektive s področja vzgoje in izobraževanja, socialnega varstva ter zdravstva so na voljo različne oblike podpore in izobraževanj.

  • Informiranje in svetovanje za strokovne delavce o programih Slovenskega društva Hospic (osebno, telefonsko, e-pošta).
  •  
  • Različna izobraževanja, predavanja in izkustvene delavnice za delovne kolektive, prilagojene posameznim poklicnim skupinam.
  •  
  • Obisk delovne organizacije v primeru izgub (npr. smrt učenca/dijaka), podpora razrednim skupnostim in šolskim kolektivom.
  •  
  • Sodelovanje v strokovnih timih.