Hospic

V Slovenskem društvu Hospic že 28 let nudimo podporo umirajočim, težko bolnim in žalujočim, kjer ’’ne dodajamo trenutke k življenju, ampak življenje trenutkom’’. Sedaj želimo v spomin na umrle, z nakupom dreves, dodajati življenje tudi naravi. To lahko naredite kot posamezniki ali kot podjetje. S tem prispevate k ohranitvi gozdov, pljuč našega planeta in samega življenja na njem, hkrati pa podprete delovanje našega društva.

Prizadevamo si, da bi vsako leto posadili 20.000 dreves, saj približno toliko ljudi vsako leto umre v Sloveniji.

Prikaz vseh 3 rezultatov