Hospic


Žalovanje otrok in mladostnikov

Otroci in mladostniki doživljajo smrt drugače kot odrasli. Zato v Slovenskem društvu Hospic izvajamo program celovite brezplačne podpore v procesu žalovanja za žalujoče otroke in mladostnike. Program je prilagojen starostni skupini med 5. in 17. letom starosti. S programom nudimo otrokom in mladostnikom podporo v procesu žalovanja, hkrati pa staršem ali skrbnikom omogočamo vpogled v razumevanje posebnosti v žalovanju odraščajočih ljudi. Program izvajajo strokovno usposobljeni delavci in usposobljeni prostovoljci. Dostopen je po celotni Sloveniji, izvaja se v okviru dvanajstih Območnih odborov društva.

Vabimo vas, da za vključitev v program kontaktirate najbližji Območni odbor:

Če otrok svoje nerešeno žalovanje prenese v odraslo dobo, je zelo možno, da bo v prihodnjih odnosih težko ljubil in zaupal. Kasnejše izgube bodo postale sestavni del njegovega žalovanja. Mnogi odrasli, ki so v času otroštva ali najstništva izkusili smrt v družini, v svojem srcu še vedno nosijo breme nedokončanega žalovanja.

Christine Longaker

Levjesrčna srečanja 2024

Slovensko društvo Hospic, območni odbor Ljubljana

Levjesrčna srečanja se izvajajo na območnem odboru Ljubljana, Gosposvetska cesta 9, 1000 Ljubljana in sicer vsak drugi četrtek v mesecu od 17:00 do 19:00 ure.

V mesecu juniju 2024 se bo izvedel še štiridnevni intenziv delavnic o žalovanju, ki bodo potekale od 27. 6. 2024 do 30. 6. 2024

Izvajanje programa Levjesrčna srečanja sofinancira Mestna občina Ljubljana.

Tabor Levjesrčnih


Tabor za “levjesrčne otroke« je 4- dnevni, vseslovenski tabor za žalujoče otroke in mladostnike v starosti od 5 do 17 let, ki so doživeli smrt bližnje osebe, od izgube pa naj ne bi preteklo manj kot šest mesecev in ne več kot dve leti. Zajema kreativne delavnice in sprostitvene aktivnosti (družabne in športne igre, glasbene in literarne dejavnosti), ki jih vodijo izkušeni voditelji za žalovanje in sovoditelji – prostovoljci, otroci pa so razdeljeni v skupine po starosti. Tabor gradi prostor, v katerem se s pomočjo iger, vaj in pogovorov otroci odprejo drug drugemu, spregovorijo o pokojnem in svojem odnosu z njim ter prepoznajo svoje občutke, ki jih doživljajo ob izgubi. Otroku omogoča začeti ali nadaljevati pot po izgubi zanj pomembne osebe in mu je v pomoč, da izgubo preboleva zdravo in se lažje vključuje v vsakdanje življenje. Cilj tabora ni v rešitvi vseh težav, temveč pomagati tako otrokom kot njihovim staršem ali skrbnikom oziroma rejnikom, da naredijo korak naprej od tam, kjer so bili pred taborom.

Tabor je za udeležence brezplačen. Uspešnost pri uresničevanju te plemenite namere je odvisna od finančnih sredstev Levjesrčnih podpornikov. Zahvaljujemo se vam za vašo podporo z donacijami finančnih sredstev, v blagu ali storitvah (seznam potreb).


“Všeč mi je bilo, da sem lahko brez skrbi povedala svojo izkušnjo. Prej sem imela velikostisko – panični napadi. Zelo sem hvaležna, da sem bila lahko del tega. Rada bi samopovedala, da ste vsi bili super. Z vsemi sem se dobro razumela. Upam, da se še kdaj vidimo.

dekle, 16 let

 

Tabor Europa Donna

VIKEND TABOR ZA OTROKE Z IZKUŠNJO V DRUŽINI Z NEOZDRAVLJIVO, KRONIČNO BOLEZNIJO

Vikend tabor je štiri dnevni program za otroke, ki imajo izkušnjo z izgubo zdravja in spremenjenimi okoliščinami v družini. Udeležba je za otroke brezplačna.

Tabor nudi varen prostor pri otrokovem spoprijemanju z izgubo zdravja in spremenjenimi okoliščinami v družini. To dosegamo z izbranimi igrami, likovnimi tehnikami, oblikovanjem, s skupinami, kjer lahko otroci delijo svoje izkušnje, z igranjem vlog in z glasbo.

Otroci bodo nastanjeni v sobah, ločeni po starosti in spolu. Za vse obroke in pijačo je poskrbljeno. Za otroke skrbi več strokovno usposobljenih voditeljev in prostovoljcev. Izvajalci kreativnih delavnic so ali usposobljeni voditelji za žalovanje ali voditelji z znanjem pomoči z umetnostjo.

V vsako skupino otrok, ki ne presega osem članov, so vključene tri odrasle osebe, ki skrbijo za otrokovo fizično, psihično in čustveno varnost. Kreativne delavnice so prilagojene starosti otrok in njihovemu procesu žalovanja.

Za žalujoče otroke in mladostnike smo pripravili pregled literature in filmov o izgubah in žalovanju, ki ga sproti nadgrajujemo, t.i. Zgodbe o minljivosti. Pridno jih uporabljamo pri delu v programu (na taborih, kreativnih delavnicah, hospickafejih itn.). Na sličicah predogleda si lahko ogledate seznam, ki je razdeljen glede na starost otrok. Na povezavah pa si lahko brezplačno potegnete in shranite celoten pregled s predgovorom ter opisom vira. Prijetno prebiranje!